Zapis adresu IP w MySQL

Efektywny zapis adresów IP w bazie danych (MySQL) można zrealizować za pomocą funkcji INET_ATON w MySQL

INET_ATON() Zwraca numeryczna wartość adresu IP
mysql> SELECT INET_ATON(‘209.207.224.40’);
-> 3520061480

Powstała wartość numeryczna należy zachować jako INT(10) UNSIGNED

By odtworzyć adres IP z wartości numerycznej zastosuj INET_NTOA().

INET_NTOA() Zwróć adres IP z wartości numerycznej
mysql> SELECT INET_NTOA(3520061480);
-> ‘209.207.224.40’

http://dev.mysql.com/doc/refman/5.0/en/miscellaneous-functions.html

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *